Winkel en webshop
Levertijd 1-2 werkdagen
14 dagen retourtermijn

Algemene voorwaarden

Hieronder staan de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DePinas, gevestigd Hoofdstraat 67a 5481 AB Schijndel, emailadres: info@depinas.com en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63534428, Btw-nummer NL855278626.B01.

1. Definities

1.1. DePinas is een online winkel die (merk-)kleding en kledingaccessoires voor baby’s en kinderen levert aan consumenten.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.depinas.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

 

3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling door de consument via de website www.depinas.nl. DePinas is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden meegedeeld.

 

4. Prijzen

4.1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

4.2. Nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail met uw besteloverzicht en de totale kosten. De totale kosten zijn inclusief verzendkosten.

 

5. Verzending

5.1. Voor verzending binnen Nederland vragen wij een bijdrage voor administratie, verpakkings- en portokosten-van-€6,95.

5.2. Afhankelijk van de grootte van uw bestelling verstuurt DePinas deze in een envelop of pakket via TNT Post.

5.3. Alle bestellingen worden in principe binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling aangeboden aan TNT Post.

5.4 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

5.5 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. DePinas zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

 

6. Betaling

6.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met uitzondering van punt a. Betaling is mogelijk door: a) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, Fortis, SNS Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie kunt u kijken op de website http://www.ideal.nl. c) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door DePinas te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

6.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na besteldatum.

6.3 De klant geeft DePinas toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

6.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van DePinas.

 

7. Bestelling annuleren

7.1. Elke bestelling mag, zonder kosten, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd. Bij annulering stuurt u een e-mail naar info@depinas.com. Uw annulering zal door ons per e-mail worden bevestigd. Indien u uw geannuleerde bestelling al heeft voldaan, zullen wij het bedrag zo snel mogelijk, doch binnen 14 dagen, op uw rekening terugstorten.

7.2. De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen veertien werkdagen na ontvangst geheel of gedeeltelijk te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het hele dan wel gedeeltelijke orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. DePinas berekent in het geval van het annuleren van de gehele order geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren. Bij gedeeltelijke annulering van de order restitueren wij geen kosten voor verzending aan het bezorgadres.

7.3 Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@depinas.com. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 2 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

7.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door DePinas plaats.

7.5 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. DePinas is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

 

8. Retourneren

8.1. DePinas streeft ernaar om u een kwalitatief goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan info@depinas.com. Mocht het kledingstuk desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan heeft u het recht om binnen 14 werkdagen na ontvangst de bestelling te retourneren. Wij verzoeken u om de retourzending voldoende te frankeren en in originele staat, inclusief labels en verpakking, retour te zenden. Meldt u alstublieft vooraf de retourzending per e-mail aan info@depinas.com. Zodra de retourzending door ons is ontvangen, gecontroleerd en goed is bevonden zullen wij het totale aankoopbedrag, dus inclusief verzendkosten, binnen 7 dagen op uw rekening overmaken. U draagt zelf alleen de kosten van het retourneren van de artikelen. Wij ruilen of nemen artikelen niet terug indien zij niet meer in originele staat zijn, aldus: - de artikelen gedragen of gewassen zijn; - de artikelen niet meer voorzien zijn van de originele labels; - u getracht heeft zelf een gebrek te herstellen;

 

9. Ruilen

9.1. Wilt u het artikel ruilen voor een andere maat, dan verzoeken wij u dit binnen 14 dagen na ontvangst per e-mail te melden aan info@depinas.com. Wij zullen dan voor u nagaan of het artikel nog voorradig is. Indien het artikel nog op voorraad is, stuurt u de retourzending voldoende gefrankeerd en in originele staat aan ons adres. Wij ruilen het artikel om en sturen het zonder verdere verzendkosten aan u retour. Wij zullen de artikelen niet ruilen indien zij niet meer in originele staat zijn, aldus: - de artikelen gedragen of gewassen zijn; - de artikelen niet meer voorzien zijn van de originele labels; - u getracht heeft een gebrek zelf te herstellen;

9.2. Artikelen in de uitverkoop kunnen niet geruild worden. 9.3. De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren bij ons kantoor/magazijn te Schijndel. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

 

10. Voorraad

10.1. Wij doen ons uiterste best om onze website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

11. Klachten of vragen

11.1. DePinas staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. DePinas geeft 2 maanden garantie op fabricagefouten. De garantie dekt geen oneigenlijk gebruik, scheuren, normale gebruiksslijtage of schade door verkeerd gebruik van de producten. Mocht u vragen of klachten hebben over de producten van DePinas dan wordt DePinas hier bij voorkeur per e-mail van op de hoogte gebracht. Wij streven er naar uw probleem zo snel mogelijk op te lossen doch uiterlijk binnen 30 dagen na het indienen van uw klacht.

11.2 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen, doch uiterlijk binnen 30 dagen af te handelen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen

 

12. Geschillenregeling

12.1. Geschillen over te leveren of geleverde goederen kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door u als door Zo Groot worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst aan DePinas heeft voorgelegd. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@depinas.com Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald Uiterlijk drie maanden nadat u de klacht aan DePinas heeft voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Indien u een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is DePinas aan deze keuze gebonden. Wanneer DePinas dat wil doen, zult u binnen vijf weken na een daartoe door DePinas schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of u hier mee instemt, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt DePinas de keuze van u niet binnen de termijn van vijf weken, dan is DePinas gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. U hebt de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dat kan zijn de Geschillencommissie Thuiswinkel of gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de consument het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1. Alle producten die in het assortiment van DePinas zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan kinder- en babyartikelen moeten voldoen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen

13.2. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. DePinas niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website

13.3. DePinas kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van beeldschermweergave.

13.4. DePinas is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door TNT Post. U kunt dit risico verzekeren tegen een meerprijs zoals vermeld in artikel 2 lid 2.

 

14. Overmacht

14.1. DePinas is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DePinas geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor DePinas niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In geval van overmacht is DePinas gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering te op te schorten zonder dat DePinas gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

15. Privacy

15.1. Persoonsgegevens van onze klanten worden nooit aan derden ter beschikking gesteld zonder nadrukkelijke toestemming van de klant. DePinas gebruikt klantgegevens alleen ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en de betalingen.

 

16. Intellectueel eigendom

16.1. Deze website is in zijn geheel, inclusief naamgeving, het ontwerp, de lay-out en tekstueel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke toestemming van DePinas worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden.

 

17. Toepasselijk recht

17.1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist DePinas. Alle rechten voorbehouden.

17.2. Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voort mogen vloeien is Nederlands recht van toepassing.

zoom add-bag pencil arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up bag caret-down caret-left caret-right caret-up check close down left minus plus right search star-half star up